© PYL


Dauer: 50 Minuten

Tickets: 15,- / 10,- (erm.)

Gespielt am:

Di 03.08.2021

Facebook: facebook.com/events/125166129642262

Produktion:
PYL: Maria Komarova, Svetlana Silich, Theresa Schrezenmeir, Anna Romanova, Veronika Svobodová

Performance:
Maria Komarova, Svetlana Silich, Theresa Schrezenmeir,Anna Romanova, Veronika SvobodováPYL (Prag)

DEAD END

Abschlussperformance der Residenz


"Städte auf Landkarten, um mich im Spinnnetz zu verbessern"

„In Wespen sind Polizisten in Uniform auf nächtlichen Straßen anzutreffen“

"Vogelgesang wird durch das Lager in meinem Wohnblock aufgewertet"


Die „ Sackgasse “ ist eine Sammlung verschiedener Situationen auf den Stadtspaziergängen und der Abholkosten.

Die Performance ist inspiriert vom Phänomen des Mikro-Urbanismus, eine Fakultät im Lichte des urbanen Lebens wird nicht nur aus anthropologischer Sicht, sondern auch aus der Perspektive des Objekts betrachtet, wegen seiner Unsicherheit auf andere Weise (nicht näher bezeichnet) )

Vom Blick auf Rissen in den Wellen und kleinen Ortsteilen in den Kämmen der Bürgersteige, vom Blick auf die Stadtbahn aus der Vogelperspektive, vom Rattenmarkt unter einer Brücke bis zur Wiesenbucht.

Was ist unsere natürliche Umgebung? Welche Handlungen und Entwicklungen / Entwicklungen lösen unser Umfeld und unsere Ideen aus?

Diese Fragen stellen die Mitglieder von PYL auf spontane und spielerische Weise, aber auch auf eigene Antworten in der Stadt.

„Die praxisorientierte Kinderbetreuung orientiert sich an den wichtigsten Effekten, sie kocht und überfliegt private wie öffentliche Räume, ihre lebendigen (oberen) Bereiche sind gepflegt und die Struktur ist von Natur aus mobil.“ City. "

(Michel de Certeau „Die Praxis des Alltags“)

Produziert und aufgeführt von PYL: Maria Komarova, Svetlana Silich, Theresa Schrezenmeir, Anna Romanova, Veronika Svobodová 

Premiere: Markgrafentheater, Erlangen, DE, 05.2019

cities on the maps remind me of spiderwebs

cops in striped costumes on the night road remind me of wasps

bird’s singing reminds me of an elevator sound in my block house

Dead end is a collage consisting of situations and soundscapes collected from the walks in cities. The performance is inspired by the phenomenon of micro-urbanism, a field that explores urban life not only from the anthropological point of view but also from the perspective of objects which creates our dailiness in different scales: from the cracks in the walls and small rubbish between the pavements to the highways from the bird’s eye view; from the rat squeak under a bridge to a train horn.

What are our natural surroundings? Which actions and movements do our surroundings and our ideas about our surroundings trigger? PYL’s members propose spontaneous answers in a playful way, reflecting their own experiences of growing up in different cities.

PYL is Prague based international art-group, which works in the field of object theatre, performance, sound and visual arts. The group members often deal with everyday materials and their performative qualities, by paying close attention to the object itself and speculating about its (possible) functions.

Devised by PYL: Maria Komarova, Svetlana Silich, Theresa Schrezenmeir, Anna Romanova, Veronika Svobodová

Performing: Maria Komarova, Svetlana Silich, Veronika Svobodová

The project was supported by ACUD theater, DAMU (Academy of Performing Arts in Prague, Theatre faculty), Nadace život umělce.

SLEPÁ ULICE

“města na mapě mi připomínají pavučinu”

“policisté v proužkovaných kostýmech na silnici v noci mi připomínají vosy”

“ptačí zpěv mi připomíná zvuk výtahu v mém paneláku”

“Slepá ulice” je koláž, která se skládá ze situací a zvukových krajin sbíraných během procházek po městě. Performance je inspirovaná fenoménem mikro-urbanismu, který zkoumá města prostřednictvím detailů a pozoruje městský život ne jen z antropologického hlediska, ale hlavně z úhlu pohledu věcí, které tvoří naši každodennost.

Co je naším přirozeným prostředím? Jak se vztahujeme k rostlinám, jak se vztahujeme k plastu? Jaké jednání a pohyby naše okolí a naše představy o našem okolí vyvolávají? PYL navrhuje spontánní a hravou odpověď’, vynalézá nové způsoby komunikace mezi přírodními a lidskými artefakty a reflektuje vlastní zkušenosti vyrůstání ve městech.

"co to děláš? nelíbej housenku, je špinavá! “

“Dětská percepce a dětská zkušenost, které určují prostorovou praxi, se aktualizují - rozšiřují se na veřejný a soukromý prostor a rozptylují jejich schématické povrchy. Tak ve se městě-plánu rodí město “metaforické” nebo mobilní.” (Michel de Certeau “Vynález každodennosti I. Jak se to dělá”)

Koncept a performance: PYL (Maria Komarova, Svetlana Silich, Theresa Schrezenmeir, Anna Romanova, eronika Svobodová)

PYL je mezinárodní umělecká skupina založená v Praze r. 2018, která tvoří na hranicích objektového divadla, vizuální performance a zvukového umění, s důrazem na materiál a jeho vlastnosti. Velká pozornost se věnuje objektu, který se stává plnohodnotným členem performance; sbírání věcí je nedílnou součástí tvorby a procesem, který ovlivňuje dramaturgii.

PYL podporuje a rozvíjí DIY ideologii, pracuje s principem recyklace a estetikou chudého umění, používá nalezené objekty, osobní věci a příběhy v jiném kontextu.

Projekt vznikl za podpory DAMU (Akademie múzických umění v Praze, Divadelní fakulta) a Nadace Život umělce.

Das Projekt wurde unterstützt von der DAMU (Akademie der darstellenden Künste in Prag, Fachbereich Theater) und von "Nadace život umělce".

Mit freundlicher Unterstützung von: